Skip to main content

Dienstenwijzer

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van hypotheken-, levens-, inkomens- en schadeverzekeringen.

Wie zijn wij?

Jeroen Jonkman Verzekeringen & Hypotheken
Vondellaan 90
1942 LL Beverwijk

Bereikbaarheid

U kunt ons op verschillende manieren bereiken:
Telefoon 0251-246498
mobiel 06-10487548
email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • Autoriteit Financiele Markten (AFM)
  • Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)
  • Stichting Financiele Dienstverlening (Stfd)

Autoriteit Financiele Markten

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiele adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12017466. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiele Diensten, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de Kifid is 300.012887

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 34296667.

Onze dienstverlening

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiele producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel een of meerdere schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiele schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren.
Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

Hypothecair krediet

Als u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn.
Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiele instellingen om te komen tot een voor u passende offerte.

Bancaire producten

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening en Lijfrentebeleggingsrecht. 

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiele producten bij een of meer financiele instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiele producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiele producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiele producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op bais van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.
Als wij u adviseren over een bepaalde financiele dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van een van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.
Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiele producten gaan zoeken.

Hoe zit het met onze beloning?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.
Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de bemiddelingsvergoeding.
De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij de bemiddelingsvergoeding betaalt u rechtstreeks aan ons kantoor. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. ook advies tegen urendeclaratie is mogelijk. Dit moet vooraf natuurlijk zijn afgesproken.
Als u de premie of bemiddelingsvergoeding heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons heeft gemaakt.
Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van beloning niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze beloning. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiele diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning.
De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiele portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiele producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaal beeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders verzekerd had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiele dienstenpakket. Bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiele diensten.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiele dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt orienteren op bestaande of nieuwe financiele producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiele diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht heeft , vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut Financiele dienstverlening

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wendsen tot het Kifid, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiele dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
telefoon: 0900-3552248
www.kifid.nl
De behandeling van de klacht in niet altijd gratis.
De termijn waarbinnen u zich tot het Kifid kunt wenden is drie maanden nadat wij ons standpunt m.b.t. uw klacht kenbaar hebben gemaakt.

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiele diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven.
Heeft u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.